Opublikowano: 13.12.2021

Zamawiający informuje, iż na ogłoszone w dniu 03.12.2021 r. zapytanie ofertowe nr 9 RPO/ŚDS/SNR/2021 dotyczące wyboru lekarza psychiatry w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności” nie wpłynęła żadna oferta.