Opublikowano: 18.11.2021

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 8/RPO/ŚDS/SNR/2021/BK z dnia 05.11.2021

 

Zamawiający informuje, iż na ogłoszone w dniu 05.11.2021 r. zapytanie ofertowe nr 8 RPO/ŚDS/SNR/2021 dotyczące wyboru lekarza psychiatry w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności” nie wpłynęła żadna oferta.