Opublikowano: 20.10.2021

Zamawiający informuje, iż na ogłoszone w dniu 06.10.2021 r. zapytanie ofertowe nr 7 RPO/ŚDS/SNR/2021, dotyczące wyboru lekarza psychiatry w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności”, nie wpłynęła żadna oferta.