Opublikowano: 06.10.2021

W ramach ogłoszonego postępowania Zamawiający dokonał oceny ofert i wybrał wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów według podanych w zapytaniu kryteriów oceny.

 

Załącznik: