Opublikowano: 06.10.2021

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 6/RPO/ŚDS/SNR/2021/BK z dnia 24.09.2021

Zamawiający informuje, iż na ogłoszone w dniu 24.09.2021 r. zapytanie ofertowe nr 6/RPO/ŚDS/SNR/2021 dotyczące wyboru lekarza psychiatry w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności” nie wpłynęła żadna oferta.