Opublikowano: 24.09.2021

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego  wyboru wykonawcy usług psychologicznych w ramach projektu: „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”.

Załączniki: