Opublikowano: 21.09.2021

 

Wyniki dotyczące wyboru Wykonawcy usług psychologicznych w ramach postępowania nr 1/HOSTEL/RPO/SNR/2021/BK z dnia 07.09.2021r.

 

 

Zamawiający dokonał oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe. W załączeniu wynik postępowania.

Załącznik: