Opublikowano: 19.08.2021

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/HOSTEL/SNR/0003/20/BK w dniu 19.08.2021 r. Zamawiający wyłonił Wykonawcę usługi. Za Wykonawcę wybrano firmę, która na podstawie oferty otrzymała największą liczbę punktów.

 

Załącznik: