Opublikowano: 19.08.2021

Zamawiający informuje, iż na ogłoszone w dniu 06.08.2021 r. zapytanie ofertowe nr 5/RPO/ŚDS/SNR/2021 dotyczące wyboru lekarza psychiatry w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności” nie wpłynęła żadna oferta.