Opublikowano: 06.08.2021

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 10/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 06.08.2021 r. dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu w Bieszczady o charakterze terapeutycznym w projekcie: „Złap się wolności od uzależnienia”.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna

Załącznik nr 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapytanie ofertowe