Opublikowano: 28.07.2021

Zamawiający informuje, iż na ogłoszone w dniu 14.07.2021 r. zapytanie ofertowe nr 4/RPO/ŚDS/SNR/2021 dotyczące wyboru lekarza psychiatry w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności” nie wpłynęła żadna oferta.