Opublikowano: 16.07.2021

Zamawiający w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 01.07.2021 postępowania dotyczącego wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych w ramach projektu ,,Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami"

 

Załącznik: