Opublikowano: 07.07.2021

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 3/RPO/ŚDS/SNR/2021/BK z dnia

23.06.2021Zamawiający informuje, iż na ogłoszone w dniu 23.06.2021 r. zapytanie ofertowe nr 3/RPO/ŚDS/SNR/2021 dotyczące wyboru lekarza psychiatry w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności” nie wpłynęła żadna oferta.