Opublikowano: 01.07.2021

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" zaprasza do składnia ofert w ramach zapytania ofertowego  nr 7/POWR/UJK/SNR/2021/BK z dn. 01.07.2021 r. dotyczącego  wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych  w ramach projektu: „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami".

 

Załączniki: