Opublikowano: 30.06.2021

Zamawiający informuję, iż na ogłoszone zapytanie ofertowe nr 6/POWR/UJK/SNR/2021/BK z dn. 18.06.2021 r. w ramach projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami" dotyczącego wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych tj. dostawę warzyw i owoców oraz dostawę produktów mrożonych i ryb do dnia 29.06.2021 r. do godz. 8:00 nie wpłynęła żadna oferta.