Opublikowano: 23.06.2021

Zamawiający informuje, iż na ogłoszone w dniu 10.06.2021 r. zapytanie ofertowe nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2021 dotyczące wyboru lekarza psychiatry w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności” nie wpłynęła żadna oferta.