Opublikowano: 18.06.2021

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach nr 2 i 7, Zamawiający aktualizuje w dniu 18.06.2021 zapytanie ofertowe 2/RPO/ŚDS/2021/BK z dnia 10.06.2021 dotyczące wyboru lekarza psychiatry w ramach projektu "Mówimy NIE! niesamodzielności". Termin powyższego postępowania został wydłużony do dnia 23.06.2021 do godziny 8:00.

 

Załączniki: