Opublikowano: 18.06.2021

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" zaprasza do składnia ofert w ramach zapytania ofertowego  nr 6/POWR/UJK/SNR/2021/BK z dn. 18.06.2021 r. dotyczącego  wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych  w ramach projektu: „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami".

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1a Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 1: Dostawa warzyw i owoców
Załącznik 1b Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 2: Dostawa produktów mrożonych i ryb
Załącznik 2 - Formularz ofertowy
Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik 4 - Klauzula informacyjna
Załącznik 5 - Wzór umowy
Załącznik 6 - Załącznik do umowy -  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych