Opublikowano: 18.06.2021

Zamawiający informuję, iż na ogłoszone zapytanie ofertowe  nr 5/POWR/UJK/SNR/2021/BK z dn. 08.06.2021 r.  w ramach projektu ,,Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami" dotyczącego wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych tj. dostawę warzyw i owoców oraz dostawę produktów mrożonych i ryb   do dnia 18.06.2021 r. do godz. 8:00 nie wpłynęła żadna oferta.