Opublikowano: 17.06.2021

Z powodu rezygnacji firmy która wygrała postępowanie z podpisania umowy  informujemy, iż nastąpiła aktualizacja wyników postępowania.
Aktualizacja Wyników postępowania do:
Zapytania ofertowego nr 2/RPO/PAR1/SNR/2021 z dnia 19.05.2021r. dotyczącego  wyboru wykonawcy wsparcia psychologicznegow ramach projektu„Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego”.

Załącznik: