Opublikowano: 10.06.2021

W związku z zapisem punktu 9 Zapytania ofertowego (tj. Dodatkowe informacje) podpunkt 6, Zamawiający unieważnia w dniu 10.06.2021 postępowanie 8/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 28.05.2021r. bez podania przyczyny.