Opublikowano: 09.06.2021

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2021/BK z dnia 31.05.2021

Zamawiający informuje, iż na ogłoszone w dniu 31.05.2021 r. zapytanie ofertowe nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2021 dotyczące wyboru lekarza psychiatry w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności” nie wpłynęła żadna oferta.