Opublikowano: 09.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  5/POWR/UJK/SNR/2021/BK z dn. 08.06.2021 r.
dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych w ramach projektu:„Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami"

 

Załączniki: