Opublikowano: 09.06.2021

Na ogłoszone zapytanie ofertowe  nr 4/POWR/UJK/SNR/2021/BK z dn. 28.05.2021 r.  w ramach projektu ,,Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami"

dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych tj. dostawę warzyw i owoców oraz dostawę produktów mrożonych i ryb   - nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.