Opublikowano: 02.06.2021

Wyniki postępowania do:

Zapytania ofertowego nr 2/RPO/PAR1/SNR/2021 z dnia 19.05.2021r. dotyczące wyboru wykonawcy wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego”.

 

 

Załączniki: