Opublikowano: 31.05.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
4/POWR/UJK/SNR/2021/BK z dn. 28.05.2021 r.
dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych w ramach projektu:„Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami"

 

 

Załączniki: