Opublikowano: 31.05.2021

Na ogłoszone zapytanie ofertowe  nr 3/POWR/UJK/SNR/2021/BK z dn. 17.05.2021 r. / aktualizacja z dnia 20.05.2021r.  w ramach projektu ,,Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami" dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych tj. dostawę warzyw i owoców oraz dostawę produktów mrożonych i ryb  - nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.