Opublikowano: 20.05.2021

Zamawiający wydłuża czas na składanie ofert w ramach postępowania nr 3/POWR/UJK/SNR/2021/BK z dn. 17.05.2021 r.
dotyczącego wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych
w ramach projektu: „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami" -  do dnia 28.05.2021r. do godz 8.00.

Oferty prosimy przesyłać  na adres oferty(at)nadziejarodzinie.org.pl w temacie maila należy umieścić zapis ,, Oferta do postępowania nr 3/POWR/UJK/SNR/2021/BK"

 

Załączniki: