Opublikowano: 19.05.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/PAR1/SNR/2021 z dnia 19.05.2021 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług wsparcia psychologicznego w projekcie „Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego”

 

Załączniki: