Opublikowano: 17.05.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
3/POWR/UJK/SNR/2021/BK z dn. 17.05.2021 r.
dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych
w ramach projektu: „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami"

 

Załączniki: