Opublikowano: 11.05.2021

W okresie od 10.05.2021 r. do 31.10.2021 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizuje projekt:

 

„PROWADZENIE HOSTELU ORAZ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW”.

 

Projekt ten skierowany jest do 10 osób (z uwzględnieniem rotacji) – pacjentów Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych  w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75.

Realizacja  zadania ma na celu zapewnienie ciągłości procesu terapeutycznego oraz podtrzymania
i wzmacniania efektów dotychczasowej terapii, a także wspieranie działań zmierzających do podniesienia poziomu reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie marginalizacji i wykluczaniu społecznemu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Kielce 2021 r.