Opublikowano: 21.12.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr  9/RPO/HOSTEL/SNR/2020/BK z dnia 21.12.2020 r.
dotyczące wyboru oferty cenowej na zakup i dostawę środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu:
„Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

 

Załączniki: