Opublikowano: 02.02.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/PAR2/SNR/2021 z dnia 02.02.2021 r. dotyczące wyboru osoby prowadzącejkonsultacje psychologiczne, w projekcie „Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych”

 

Załączniki: