Opublikowano: 04.01.2021

Wyniki postępowania do

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr  10/RPO/HOSTEL/SNR/2020/BK z dnia 22.12.2020 r.

na wybór dostawcy artykułów spożywczych na potrzeby uczestników w ramach projektu: „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

 

Załączniki: