Opublikowano: 22.12.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/RPO/HOSTEL/SNR/2020/BK z dnia 22.12.2020 r. na wybór dostawcy artykułów spożywczych na potrzeby uczestników w ramach projektu: „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

 

Załączniki: