Opublikowano: 16.12.2020

 

 

 

Nie lękajcie się… bowiem, Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.

Wielka tajemnica obecności Boga na wieki, jest odpowiedzią na ludzki lęk.

Jeżeli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam. Te niezwykłe świętowanie obecności Boga

w tajemnicy Bożego Narodzenia, niech niesie dar pokoju i wzajemnej miłości

w szacunku do każdej osoby. Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego

i Nowego Roku z darem modlitwy przekazują

 

Prezesi Zarządu

 

Ks. Andrzej Drapała

 

Renata Wicha

 

Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie Fundacji Nadzieja Rodzinie