Opublikowano: 15.12.2020

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 7/RPO/OŚRODEK-JNJ/SNR/2020
w ramach projektu ,,Złap się wolności od uzależnienia”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

 

Załączniki: