Opublikowano: 07.12.2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Rozeznanie rynku nr 7/RPO/OŚRODEK-JNJ/SNR/2020 z dnia 07.12.2020r.

dotyczące wyboru oferty na zakup i dostawę testów narkotykowych
w ramach projektu „Złap się wolności od uzależnienia”

 

Załączniki: