Opublikowano: 27.11.2020

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w ramach Bazy Konkurencyjności
nr 6/RPO/OŚRODEK-JNJ/SNR/2020 w ramach projektu ,,Złap się wolności od uzależnienia”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

 

Załączniki: