Opublikowano: 16.10.2020

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego realizowanego w ramach  bazy konkurencyjność nr  3/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 30.09.2020 r. dotyczącego wyboru wykonawcy kompleksowych prac remontowych i dostosowania pomieszczeń do stanu gotowego do użytkowania na potrzeby zwiększenia ilości miejsc w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach oraz remontu   dachu  i adaptacji pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach, w ramach projektu: „Złap się wolności od uzależnienia".

 

Załączniki: