Opublikowano: 20.11.2020

Zapytanie ofertowe
Rozeznanie rynku nr 6/RPO/OŚRODEK-JNJ/SNR/2020 z dnia 20.11.2020r.
dotyczące wyboru osoby prowadzącej:
Doradztwo zawodowe,

 

Załączniki: