Opublikowano: 27.10.2020

Wyniki postępowania dotyczącego

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr  5/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 16.10.2020 r.

na wybór dostawcy sprzętu elektronicznego, komputerowego i biurowego na potrzeby uczestników projektu realizowanego w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
w Kielcach oraz w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
w Pałęgach, w ramach projektu: „Złap się wolności od uzależnienia”

 

Załączniki: