Opublikowano: 23.10.2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Rozeznanie rynku nr 5 z dnia 21.10.2020 roku

dotyczące dostawy testów psychologicznych na potrzeby realizacji projektu
„Złap się wolności od uzależnienia”

 

Załączniki: