Opublikowano: 21.10.2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Rozeznanie rynku nr 4 z dnia 21.10.2020 roku

dotyczące dostawy defibrylatorów AED w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników projektu „Złap się wolności od uzależnienia”

 

Załączniki: