Opublikowano: 16.10.2020

Zapytanie ofertowe nr 5/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 16.10.2020 r. ,na wybór dostawcy sprzętu elektronicznego, komputerowego i biurowego na potrzeby uczestników projektu realizowanego w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ,w Kielcach oraz w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ,w Pałęgach, w ramach projektu: „Złap się wolności od uzależnienia”

 

Załączniki: