Opublikowano: 30.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TER/SNR/20/BK z dnia 30.09.2020 r. dotyczące wyboru wykonawcy kompleksowych prac termomodernizacyjnych budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, modernizacją kotłowni, wymianą okien i drzwi wewnętrznych, oraz modernizacją oświetlenia w ramach projektu nr ramach projektu: „Termomodernizacja Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach”

 

Załączniki: