Opublikowano: 30.09.2020

Zapytanie ofertowe nr 3/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 30.09.2020 r. dotyczące wyboru wykonawcy kompleksowych prac remontowych i dostosowania pomieszczeń do stanu gotowego do użytkowania na potrzeby zwiększenia ilości miejsc w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach oraz remontu dachu i adaptacji pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach

 

Załączniki: