Opublikowano: 01.10.2020

Wyniki przetargu nr 1/ZAZ/2020 prowadzonego na podstawie art. 701 - 705 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1145) na wykonanie prac remontowych pomieszczeń
na potrzeby działalności rehabilitacyjno – usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej.

 

Załączniki: