Opublikowano: 02.09.2020

Ogłoszenie nr  1/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 13.08.2020 r.

dotyczące wyboru wykonawcy kompleksowych prac remontowych i dostosowania
pomieszczeń do stanu gotowego do użytkowania na potrzeby zwiększenia ilości miejsc
w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach oraz remontu dachu
i adaptacji pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach, w ramach projektu: „Złap się wolności od uzależnienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań 1 -3, polegających na:
a.    Zadanie 1 – remont i adaptacja pomieszczeń na 1 piętrze lokalu w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 w Kielcach, na potrzeby pacjentów Hostelu, w celu zwiększenia ilości miejsc zamieszkania postrehabilitacyjnego i poprawy, jakości świadczonych usług.
Zakres prac zawiera załącznik nr 1a do niniejszego postępowania.
b.    Zadanie 2 – remont dachu budynku w gm. Mniów, Pałęgi 80 w celu poprawy, jakości świadczonych usług i możliwości wygospodarowania dodatkowej powierzchni poddasza na potrzeby pacjentów Ośrodka. Zakres prac zawiera załącznik nr 1b do niniejszego postępowania.
c.    Zadanie 3 – zakup schodów ażurowych wraz z ich montażem oraz materiałów do wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na poddaszu w budynku w gm. Mniów, Pałęgi 80
w celu poprawy jakości świadczonych usług i możliwości wygospodarowania dodatkowej powierzchni poddasza na potrzeby pacjentów Ośrodka. Zakres prac zawiera załącznik
nr 1c do niniejszego postępowania

Wspólny słownik zamówień CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

2. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 13.08.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego (stowarzyszenie.nadziejarodzinie.org.pl), na tablicy ogłoszeń w oddziale Zamawiającego – Stowarzyszenia  Nadzieja Rodzinie’’, ul. Karczówkowska 36, 25 – 711 Kielce oraz w Bazie Konkurencyjności.


Do dnia 28.08.2020 r. do godz. 23:59 nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 02.09.2020 Zamawiający informuje iż POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO  NIEROZSTRZYGNIĘTE- BRAK OFERT.