Opublikowano: 13.08.2020

Stowarzyszenie ,,nadzieja Rodzinie" zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego  nr  1/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 13.08.2020 r.  dotyczącego wyboru wykonawcy kompleksowych prac remontowych i dostosowania
pomieszczeń do stanu gotowego do użytkowania na potrzeby zwiększenia ilości miejsc  w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach oraz remontu dachu  i adaptacji pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach, w ramach projektu: „Złap się wolności od uzależnienia”

 

Zaczniki: